Self employed uk.Persoana fizica autorizata Uk.Become self employed

Cine poate si cine nu sa se înregistreze în scopuri de TVA

Cine se poate înregistra în scopuri de TVA

Va puteti înregistra în scopuri de TVA, daca sunteti în afaceri:

 • un individ
 • un parteneriat
 • o companie
 • un club
 • o asociere
 • o organizatie de caritate
 • orice alta organizatie sau grup de persoane care actioneaza împreuna sub un nume special, cum ar fi o institutie de învatamânt sau sanatate, expozitii, conferinte, etc

În scopuri de TVA, persoana sau organizatie, care este în afaceri este cunoscut ca o “persoana impozabila”.ne nu se potate înregistra în scopuri de TVA

Nu va puteti înregistra în scopuri de TVA în cazul în care va aflati in oricare dintre aceste situatii:

 • ai vinde bunuri sau servicii numai ca sunt scutite de TVA
 • nu sunteti în afaceri în conformitate cu defintia care HM Revenue & Customs (HMRC) o foloseste în scopuri de TVA

 

Ce este o afacere în scopuri de TVA?

Va puteti înregistra în scopuri de TVA numai daca sunteti în afaceri. HMRC defineste o afacere ca o activitate  implica in obtinerea platii pentru furnizarea de bunuri sau servicii – în bani sau alta forma de plata, cum ar fi în natura sau barter.

Sunteti in afaceri, atunci când, de exemplu:

 • veti câstiga un venit dintr-o activitate independenta sau prin intermediul altei entitati cum ar fi o societate cu raspundere limitata
 •  va oferi beneficii de membru ca un club, o asociatie sau organism similar
 • va oferi anumite activitati alte ca un club sau un alt organism de agrement, de caritate sau alte non-profit corp acest site

Ne puteti gasi la: 0208 577 3663

Pin It